OPĆI UVJETI KUPOVINE

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove uvjete kupovine i korištenja web stranice (dalje: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici https://delmerion.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja web stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Web stranica https://delmerion.hr u vlasništvu je DELMERION BEAUTY d.o.o. (u daljnjem tekstu: DELMERION)


KONTAKT

DELMERION BEAUTY d.o.o.

Gospodarska ulica 6, Božjakovina, 10370 Dugo Selo

E-mail: info@delmerion.hr

Telefon: +385 1 3700450

(Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.)


UVJETI KUPOVINE

Uvjetima kupovine uređuju se odnosi između Kupca i DELMERION-a u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, naćin plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje DELMERION platforme i on-line kupovine.

Uvjeti kupovine primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem https://delmerion.hr, a ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.). Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete. Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova. Za postupanje suprotno ovim odredbama DELMERION ne snosi nikakvu odgovornost.


CIJENE

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost te su izražene u kunama. Cijene su podložne promjenama. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno. Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, DELMERION može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo točno specificiranoj skupini korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici proizvoda. Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, DELMERION ne može primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok.


NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Odaberete li plaćanje pouzećem, trošak vaše narudžbe plaćate kurirskoj službi. Narudžbe pouzećem uvećane su za dodatnih 1.06 € naknade.

Plaćanje predračunom

Odaberete li plaćanje predračunom, nakon završene narudžbe na Vašu adresu elektroničke pošte stići će predračun s uputom o načinu uplate.

Trošak možete platiti virmanom ili općom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci.

Uz odabir dostave na Vašu adresu osim troškova proizvoda obračunavaju se i troškovi dostave.

Plaćanje karticom

Kupljene proizvode možete platiti i karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Visa i Diners karticom. 

-

Za sve vrste plaćanja osim troškova proizvoda obračunavaju se i troškovi dostave.


KUPNJA NA RATE:

Na prodajnom mjestu Delmerion beauty d.o.o. omogućeno je plaćanje na rate sljedećim karticama:


Erste Card Club:

1. Diners do 6 rata


Zagrebačka banka:

2. Master do 36 rata
3. Visa do 24 rate


TROŠKOVI DOSTAVE:

Trošak dostave na teritoriju Republike Hrvatske snosi naručitelj proizvoda.

Cijena dostave ( do 3 kg) fiksna je bez obzira na destinaciju unutar Republike Hrvatske, uključujući i otoke.

( popis otoka i rasporeda dostave na otoke u prilogu )

Za sve otočke destinacije koje nisu na popisu/karti u prilogu kontaktirati DELMERION.

Cijena dostave je 5,57 € po pošiljci ( PDV uključen ).

Dostava je besplatna za sve iznose kupnje iznad 52,96 €.


OPIS NAČINA I ROKA ISPORUKE PROIZVODA:

Po izvršenoj autorizaciji Vaše narudžbe , proizvodi će Vam biti isporučeni u roku 5 radnih dana.


JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Preuzmite obrazac. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača iznosi 14 dana, a započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač/korisnik naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Potrošač/korisnik mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio DELMERION o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.


ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač/korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača/korisnika na jednostrani raskid ugovora

 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača/korisnika ili koja je jasno prilagođena potrošaču/korisniku

 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.


PRIGOVOR

Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to u poslovnim prostorijama DELMERIONA-a, putem pošte ili elektroničke pošte. DELMERION je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. DELMERION će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.


RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem - sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.


ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU.


ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga


UPORABA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U DELMERION-u cijenimo vašu privatnost zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti. Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108, ETSbr.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).Politika privatnosti (link) određuje upotrebu informacija koje će DELMERION zaprimiti od vas kada posjetite DELMERION internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa DELMERION korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski. Kao prijavljeni korisnik DELMERION-a dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). DELMERION savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti DELMERION. DELMERION ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa. DELMERION Politika privatnosti sastavni je dio Uvjeta korištenja i može se pročitati ovdje. Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva Podaci na https://delmerion.hr su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na https://delmerion.hr, a uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, software, nazive (uključujući i domenu), pripadaju DELMERION-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost DELMERION-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača-prodavatelja na https://delmerion.hr.


ISKLJUČENJE IZ UPORABE, NAKNADA ŠTETE

DELMERION je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://delmerion.hr ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito: kopira sadržaj objavljen na https://delmerion.hr te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja lobira ili utječe na oglašivače-prodavatelje sa https://delmerion.hr da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba. DELMERION, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. DELMERION će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.


ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

DELMERION ne odgovara:

 • za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora

 • za dostupnost i funkcioniranje stranice https://delmerion.hr u svakom trenutku

 • za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu

 • za zakonitost korištenja stranice https://delmerion.hr od strane trećih osoba

 • za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://delmerion.hr koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva

 • korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa https://delmerion.hr, odnosno zbog informacija na ovim stranicama.

 • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi.

 • za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://delmerion.hr može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://delmerion.hr niti podupiranja takvih stranica od strane DELMERION-a


PROMJENE

DELMERION BEAUTY d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://delmerion.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. DELMERION BEAUTY d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.


NADLEŽNOST

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://delmerion.hr ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.U Zagrebu, 02.01.2023.